Trôøi Môû Ñaïo Vaøng Cô Thaùnh Ñöùc
Giaûi Thoaùt Taâm Linh Phuïng Söï Ñôøi

Quê Hương Đao Lợi

Dưới đây là đoạn thơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ nói về cõi trời Đao Lợi:

04/19/2009: Đức HGC cho thơ:
. . . .
Nhiệm mầu phát triển, thiên hạ chầu
Về đây xum họp cùng thầy tổ
Cõi trời
Đao Lợi từ đấy ra
Hết tuồng về lại cõi Ba Ba 
Cõi trời Ba Ba có thầy ta
Đạt Ma ông tổ từ đấy ra
Tâm Bi giáng thế vào kỳ Ba
Độ người ra khỏi cõi ta bà 
Cõi ta bà pháp qúi Ma Ha
Có thầy Hòa Hảo chọn xác ta
Làm tròn bổn đạo gieo giống qúy
Truyền ban khắp nẻo Pháp Vô Vi
 . . . .

Vị Trí Cõi Đao Lợi
  Thái Dương Hệ nằm gần phía ngoài riềm của một cánh tay trong ngân hà Milky Way (xem hình bên dưới). Theo lời của Đức Ngọc Đế Vĩ Kiên thì núi Tu Di (Sumeri) được nói đến trong kinh điển chỉ là sự tập hợp của những vì sao gần với cõi Ta-bà để định vị trí của Thái Dương Hệ chúng ta trong vũ trụ. 

Vị Trí Mặt Trời trong Ngân Hà Milky Way

 Nếu dùng toán học phẳng, trục xy tung độ và hoành độ (two dimensional graph) để diễn tả thì Trái Đất hay Tứ Đại Bộ Châu (Nam Thiệm, Tây Ngưu, Bắc Cu, Đông Suất) nằm ở dưới đáy, lưng chừng là Tứ Thiên Vương và Đao Lợi nằm phía đỉnh núi Tu Di. Đây là cách diễn tả trong kinh sách từ ngàn năm trước lúc tâm thức loài người đang hoạt động ở không gian 2 chiều X và Y. Ngày hôm nay phần lớn tâm thức nhân loại đã hoạt động ở không gian 3 chiều X, Y, và Z nên chúng ta nhận thức được quả đất thì tròn, và loài người bắt đầu chinh phục không gian, v.v.. Trở lại vấn đề núi Tu Di, nếu dùng không gian 3 chiều thì ta có thể hình dung như sau:

 Hình dưới đây có hình 2 trái cầu (sphere). Trái cầu màu vàng nhỏ thì nằm tại trung tâm và trái cầu lớn thì nằm bên ngoài bao bọc trái cầu vàng bên trong.

Núi Tu Di Trong Không Gian 3 Chiều

* Gọi Trái Cầu Vàng là vị trí của Nam Thiệm Bộ Châu, trong đó có Thái Dương Hệ chúng ta đang ở. Đây là vị trí thấp nhất, cũng là đáy của núi Tu Di.

* Trái Cầu Lớn bao bọc bên ngoài là Cõi Đao Lợi, đỉnh núi Tu Di.

  Từ hình vẽ này ta mới thấy là cõi không gian 3 chiều của núi Tu-di thật là rộng lớn. Theo kinh điển thì một ngày trên cõi Đao Lợi, tức là một vòng quay của không gian cõi Đao Lợi thì dài bằng 100 năm dưới đất (vòng quay trái đất quanh mặt trời). Điều này không có nghĩa là mỗi hành tinh trên cõi đó đều có độ dài 1 ngày bằng 100 năm dưới đất.

Kích Thước Cõi Dục Giới: (Đức Phật Thầy Tây An dạy hồi đầu năm 2013).

Ta-bà, dùng mặt trời làm chuẩn với tọa độ (0,0,0) – bán kính

0 tới 4 nas. (nas = Năm Ánh Sáng)

Tứ Thiên Vương

4 tới 8 nas.

Không Có Tên

8 tới 13 nas.

Đao Lợi

13 tới 36 nas.

Dạ Ma

36 tới 86 nas.

Đâu Xuất

86 tới 252 nas.

Hóa Lạc

252 tới 650 nas.

Tha Hóa Tự Tại

650 tới 983 nas.

Quê hương Đao Lợi của thầy tổ Bạch Y Huynh Đệ.

  Đức Phật Thầy Tây An, Đức Thích Minh Thiền, Tổ Minh Đăng Quang, Đức Bạch Y Đạo Sĩ, và Đức Huỳnh Giáo Chủ có cùng quê nhà với Đức Vĩ Kiên. Chúng tôi có hỏi quê nhà của Thầy Hồng Quang thì được cho biết là quê nhà của Thầy ở trời Tứ Thiên Vương nhưng quên không hỏi tên sao nào.

  Cõi Đao Lợi rộng lớn như vậy, có biết bao nhiêu hành tinh, và trên đó có tới 32 vị Ngọc Đế cai quản các tầng trời bên dưới mà hệ thống Thái Dương Hệ của chúng ta chỉ là một hệ mặt trời nhỏ bé nằm trong bao nhiêu hệ mặt trời khác thuộc Nam Thiệm Bộ Châu. Do đó chúng ta cần thêm nhiều chi tiết khác mới có thể xác định được quê nhà Đao Lợi của Đức Vĩ Kiên.

  Sau một thời gian dài tìm kiếm dưới sự dẫn dắt của Đức Vĩ Kiên, cuối cùng chúng tôi xác định được vị trí nhà của Đức Vĩ Kiên ở cõi Đao Lợi là ngôi sao Lalande 25372 cách trái đất 18 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Arcturus, tên Việt Nam là chỗ sao Vĩ Cơ thuộc chòm sao Thanh Long của Nhị Thập Bát Tú trong Thiên Văn Học Á Đông. Chúng tôi còn nhớ hôm đó sau khi được Đức Vĩ Kiên xác nhận đó chính là quê nhà. Lúc đó đã gần tối, trời trong và sao đã lên, Đức Vĩ Kiên vui vẻ kêu Bạch Sĩ ra ngoài trời chỉ hướng sao Lalande 25372 và nói “đó là hướng nhà của các con, ráng mà tìm về mai sau”.

Chòm Sao Thanh Long của Nhị Thập Bát Tú:

Đông phương Thanh long (青龍): Giác () · Cang () · Đê () · Phòng () · Tâm () · Vĩ () · Cơ ()

  Dưới đây chúng tôi có 2 họa đồ để giúp các bạn có thể dùng telescope ban đêm nhìn lên bầu trời để tìm hướng quê nhà của Đức Ngọc Đế Vĩ Kiên ở cõi Đao Lợi.

  Dùng mặt trời (sun) làm trung tâm điểm, hướng 0 độ về galactic center là hướng về trung tâm của thiên hà Milky Way. Từ 0 đến 90 độ là Bắc, 90 đến 180 độ là Tây, 180 đến 270 độ là Nam, và từ 270 đến 360 độ là Đông.
Lalande 25372 Coordinate: Equatorial (45.7, 14.53), Galactic (351.6, 72.4)

Họa đồ Thiên Văn, 3 chiều.

  Ban đêm nhìn lên trời sao Bắc Đẩu chỉ hướng Bắc, từ đó bạn mới truy ra chòm sao Cơ. Chòm sao Cơ có tên ngoại quốc là Saggitrius, cũng nằm trong chòm sao Bootes hay Mục Phu Tòa. Trong chòm Mục Phu Tòa có sao Arcturus là ngôi sao sáng nhất có thể thẩy bằng mắt, cách mặt trời 36 năm ánh sáng gần đỉnh cõi Đao Lợi. Gần mặt trời hơn là sao Lalande 25372 có khoảng cách gần 18 năm ánh sáng, có thể thấy bằng viễn vọng kính, Telescope.

Họa đồ Thiên Văn Cổ Trung Hoa, 2 chiều.

  Xin được kể tên vài hành tinh trong cõi Tứ Thiên Vương có sự liên hệ mật thiết với trái đất chúng ta là hành tinh Sirius 1 & 2 (Thiên lang, Nhân Mã) và Thần Nông (Centauri) cách trái đất 8.6 và 4.5 năm ánh sáng. Ngoài ra xin được kể chòm tinh đẩu liên hệ quan trọng với chúng ta là chòm sao Thất Nữ Tinh, Pleiades, cách trái đất 440 năm ánh sáng.

  Xin bấm vào link để đọc toàn bài Quê Hương Đao Lợi.

Kính bút,
Viễn Lưu,
Sept/12/2016