Trôøi Môû Ñaïo Vaøng Cô Thaùnh Ñöùc
Giaûi Thoaùt Taâm Linh Phuïng Söï Ñôøi

Long Hoa Hội - Rằm Tháng Giêng Năm Quí Mão 2023

Cập Nhật HỘI LONG HOA (05/Feb/2019 D.L, Mồng Một Tết Kỷ Hợi)

Phật Trời thương độ chúng sanh linh,
Giáo
khuyên bổn đạo tự sửa mình,
Hòa đồng tôn giáo luôn gìn giữ,
Hảo tâm cứu độ chúng sanh linh.

. . . .
Xuống thơ Thầy mới dặn dò,
. . . .
Kỷ Hợi đến người tu phải rõ,
Hết năm Hợi mới tỏ thiên cơ,
Thầy thương báo rõ ngày giờ
Bổn đạo hiểu được, ai nhờ phận ai.
. . . .
Đức Ngọc Đế đứng ngồi rên xiết,
Thương lê thứ máu đào sắp rơi,
Canh Thầy chẳng nói chơi
Là năm giặc giã mấy đời khó quên
Năm Kỷ Hợi đôi bên rày xé,
Giữa Xiển, Triệt Thầy hé thiên cơ,
Thiên cơ thay đổi từng giờ
Như tên, như gió trở cờ không thôi

. . . .
Long Hoa đến có xôi bánh trái,
Thầy về quê trọng đãi người xưa,
Bây giờ ráng trọn muối dưa
Đợi Thầy trở lại Phật thừa ban trao.

Thầy thương những kẻ công lao,
Đến năm Quí Mão Thầy trao bảng vàng.

    KB: PGHH/Huỳnh Giáo Chủ
       8 AM Tết Kỷ Hợi 2019.

Cập Nhật HỘI LONG HOA (12/Dec/2018 D.L)

Quan nhìn thế cuộc thật đau đầu,
Thánh Thần xuống thế tu chi đâu?
Đế Ngọc huấn trẻ còn chửa được
Quân Tây sắp sửa tấn Bắc đầu
. . . .
Xuống thơ Thầy mới dặn dò,
Bạch Y Huynh Đệ chèo đò cho mau  "cười"
Đến năm Sửu thì trâu ra cấy
"Được" do rồng hội lấy Cọp kia,
Mấy năm giặc giã lia chia
Ráng mà tu niệm để lìa tánh hư
Đầu năm Chuột hình như có giặc,
Nếu không sai đạo tặc tại Nam!
Ráng tu theo gót Già Lam
Ngày sau hội ngộ, Việt Nam Thái Bình
     "Tiếp Điển: BS 07/23/2018".

---oOo---

Cập Nhật HỘI LONG HOA (04/Feb/2018 D.L)

God is Love
THƯỢNG ĐẾ LÀ TÌNH THƯƠNG
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

Ngọc Cung cha đợi đã lâu rồi,
Hoàng Thiên nhẫn đợi tru ma vương,
Thượng Ngươn Thánh Đức dời
đôi bữa
Đế Vương xuống thế chuyện xong thôi

L. thương,
Có lúc cũng phải nhẫn chờ. Thượng Đế là tình thương, không thể ngồi một chỗ mà không cứu con ngài. Thầy thương các con, không nỡ để các con rớt lớp kỳ này. Thầy ngày đêm chờ đợi, hối thúc các con mau hành pháp mà có được cái vốn với thanh điển để vào cơ Thống Nhất Đại Đồng. Cơ sanh đến, Cha phải xuống thế mà cứu vớt các con. Ngày giờ đã định mà Cha phải ngưng cơ diệt để chờ thêm một thời gian để Cha cứu cả Xiển lẫn Triệt. Các con nhờ có pháp Niệm Phật mà trụ điển trên đỉnh đầu. Con đã biết, đất Thánh sau này là ở Việt Nam, không ở Do Thái như người ta bàn cãi ... Bây giờ các con phải mau chỉnh đốn hàng ngũ. Chuẩn bị hành trang mà đối phó với những gì sắp xảy ra trên quả địa cầu này. Chúc các con sớm đạt thanh tịnh.

Quý Thương: NHTĐVCĐTT (8:40 Am Sunday Feb/04/2018).

---oOo---

Đàn Cơ HỘI LONG HOA (04/Feb/2016 D.L)

Bạch Y đáo gót cõi ta bà,
nhơn hồn chiếc niệm Di Đà,
Tiên phong chỉnh đốn Long Hoa Hội,
Sanh lòng từ niệm tiếp điển Bà.
Bạch Y trở lại lập Long Hoa
Hạc Tiên nghinh đón tiếp điển Bà
Đồng tử báo Đàn Long Hoa Hội
Tử rồi sống lại nhớ ơn Cha.

 Bạch Hạc Đồng Tử xin chào chư vị Long Thần, Thổ Địa, xin chào Bạch Sĩ và chư vị Thần Thánh Tiên Phật. Nhờ ân điển của Đức Bạch Y mà hôm nay có đàn cơ tỏ bày cảnh Long Hoa Hội sắp tới tại miền Nam Việt Nam. Hôm nay có điển Đức Quan Thánh Đế Quân, đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Bạch Y. Xin mời Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ra thơ cho đề tài hôm nay.

Quán tịnh chơn hồn đến Long Hoa
Âm dương giao hiệp Đạo mở ra
Đại hội thanh bình trong thế sự
nhơn hồn chiếc chưa nghiệm ra
Bạch Y trở lại nhờ điển cha
Y như thời cổ của Di Đà
Thần hồn trở lại trong bản thể
Chú niệm Di Đà chứng Đạo Ca.
Nhìn thế sự tâm ta đau đớn
Còn vài năm Nam Hớn trở cờ
Từng giây từng phút từng giờ
Can qua xứ xứ, bất ngờ đao binh
Nạn đao binh thình lình ập tới
Làm cho
khỉ chới với mặt mày
Cuối năm
Đinh Dậu mới hay
Là cơ tận diệt thuyền quay trở về.

 Mẹ thương con, hôm nay xuống điển để bày tỏ lòng lo lắng của mẹ với chúng sanh cõi Ta Bà sắp vào cơ hủy diệt. Sau cơ hủy diệt thì là cơ Đạo Đức, mở đường cho Long Hoa Hội.

Tuất, Hợi thế sự lại đổi thay
Tân Sửu tình thương đã mở bày
Long Hoa mở hội ba ngày tết
Xuân về đất Việt thật vui say.

 Hội Long Hoa đã được Trời Phật phê chuẩn và chọn ngày tháng, các trò mau mà lo tu, còn chưa đầy nửa con giáp đó. Tình hình rồi đây sẽ rất là căng thẳng. Thế chiến sẽ được triển khai từ Đông Nam Á, sang tận Mỹ Quốc. Các cường quốc thi tài. Đất Việt Nam linh địa được bảo tồn bởi Trời Phật mà không bị ô nhiễm bởi bom hạt nhân. Nhưng tại vì chiến tranh đói kém, cho nên con người bị tử vong hơn một nửa. Thế giới cũng bị nặng nề. Các trò phải lo tu gấp để dự Hội Long Hoa, nhớ đó các con. Không còn bao năm, thời gian trôi qua nhanh như chớp. Chúc các con sớm đạt thanh tịnh.

Quan tình chi bởi đất nước suy
Thánh nhơn chưa chịu sửa tức thì
Đế ngồi hưởng lạc sao yên nổi
Quân thần đau óc tại luận suy.
Kìa đất nước lâm nguy đã tới
Rồi giặc thù chới với hôn mê
Sang Bắc chúng cõng rắn về
Hại dân, hại nước mọi bề gian nan
Bọn Trung Cộng, Bắc Hàn một thứ
Tại nghiệp chung, tại thử hạt nhân
Sau rồi dân chúng phân thân
Đáng đời bọn Cộng, không phần Long Hoa.

Nguyên lai Bổn Tánh, điển của Trời
Thủy chung Hồn, Vía chẳng giờ vơi
Thiên cung Mẫu dạy chi có biết
Tôn vinh đức hạnh của Phật Trời

 Đời đạo song tu. Cần có pháp mà khử trược lưu thanh. Có pháp mà không hành thì có tội với trời đất, đó là chưa nói tới cơ tận diệt sắp tới mà các trò chưa chắc được đậu điểm để đự Hội Long Hoa.

Long Hoa Hội tưng bừng đang diễn
Vào năm Sửu phát triển Đạo Tâm
Vô Vi một pháp ráng tầm
Long Hoa mở hội ngày Rằm Tết Ta.

Hết

Ngọ giờ, ngày 4 tháng 2 năm 2016 D.L.

  Kính bút,
Viễn Lưu,
Sep/12/2016
, Feb/05/2018